Najkvalitetniji obrazovni programi za učenje matematike, fizike, biologije, hemije i engleskog jezika          Akcijski popust do 70%.         Za izvođenje kvalitetne nastave u novim digitalnim kabinetima          Samo za nastavnike: Programi za brzu pripremu testova.         

Srednjoškolska fizika

Interaktivni edukativni programi – po nastavnom programu gimnazije prirodnog smera

Naslovi: CD FIZIKA 1, CD FIZIKA 2
Moduli:Tematski opis, Laboratorija, Zadaci i pitanja, Periodni sistem, SI sistem, Fizičari, Istorija fizike
Jezik: Srpski latinica, engleski   Cena: 1290 din/CD

            video prikaz naruči

Interaktivni programi koji putem multimedijalnih efekata: tekst, slika, animacija, zvuk (govor) izlažu gradivo fizike na jedan savremen, praktičan i zanimljiv način. Sadržaj programa je, slično kao u udžbeniku, podeljen po oblastima fizike, a oblasti po temama, odnosno podtemama (nastavnim jedinicama). Prati se nastavni program gimnazije (prirodnog smera). Kako je ovo najobuhvatniji kurs srednjoškolske fizike, to ga, prateći priložene izmene sadržaja, mogu koristiti i učenici ostalih usmerenja.

TEMATSKI OPIS
Pored klasičnog udžbeničkog pristupa, većina nastavnih jedinica praćena je animiranom simulacijom odgovarajućih fizičkih procesa i pojava, kao i njihovim govornim objašnjenjem (narator). Tako se u okviru ova dva programa može videti preko 220 animacija (specijalno renderovanih video klipova).
ZADACI
Svaku nastavnu oblast prati veliki broj pažljivo odabranih i sortiranih zadataka. Rešenja su data detaljno, ali se sugeriše da ih učenik rešava sam, pre nego li proveri ispravnost rešenja.
PITANJA
Nastavne oblasti prati veliki broj pažljivo odabranih i sortiranih kvalitativnih pitanja sa odgovorima. Modul treba učeniku da omogući proveru i proširenje stečenog znanja i otklanjanje izvesnih nedoumica.
VELIČINE I JEDINICE
Modul sadrži definicije osnovnih i izvedenih veličina SI sistema i njihovih jedinica. Dat je i pregled nevažećih, specijalno dopuštenih (van SI) i anglosaksonskih jedinica.
LABORATORIJA
Interaktivni modul koji sadrži eksperimente - simulacije mogućih laboratorijskih ili misaonih vežbi. U njima korisnik aktivno učestvuje: bira ili podešava ulazne parametre, prati tok procesa i na osnovu merenja (očitavanja) izlaznih vrednosti proračunava i daje rešenje postavljenog problema.
PERIODNI SISTEM ELEMENATA
Modul sadrži opis svih hemijskih elemenata. Tu je i prikaz njihovih fizičko-hemijskih osobina: mehaničke, električne i toplotne karakteristike, zatim elektronska konfiguracija, emisioni spektar, stabilni i nestabilni izotopi...
FIZIČKI PARAMETRI
Modul pruža prikaz fundamentalnih fizičkih konstanti i kvantitativnih svojstava određenih supstancija i fizičkih polja. U njemu se nalaze svi podaci neophodni za rešavanje zadataka i eksperimenata.
FIZIČARI
Biografije velikog broja naučnika koji su dali značajan doprinos razvoju fizike kao fundamentalne nauke. To su, pre svih, oni fizičari čiji su naučni radovi vezani za gradivo fizike koje se izučava u srednjoj školi.
ISTORIJA FIZIKE
Hronološki prikaz najvažnijih otkrića u fizici od Arhimeda do danas, kao i prikaz svih Nobelovaca za fiziku.

Ocene dobijene u testovima, proučene i provežbane lekcije program beleži i pamti, te korisnik ima uvid u dotignut nivo znanja. Rezultate ostvarene u matematičkim igrama i modulu kefalo moguće je poslati izdavaču, a najboljim rešavačima sledi zanimljiva nagrada.

Tehnički zahtevi

  • PENTIUM 2 procesor, 500 MHz, 128 MB RAM, CD čitač, 600 MB prostora na hard disku,
  • grafička postavka: 800x600 u 16-bit-noj paleti boja
  • operativni sistem: Windows 9x, 2000, XP, Vista

Programi imaju softversku zaštitu, te se mogu instalirati isključivo originalna izdanja!