Najkvalitetniji obrazovni programi za učenje matematike, fizike, biologije, hemije i engleskog jezika          Akcijski popust do 70%.         Za izvođenje kvalitetne nastave u novim digitalnim kabinetima          Samo za nastavnike: Programi za brzu pripremu testova.         

Softverske aplikacije za pripremu testova

Kako da nastavnik za samo 10 minuta kreira perfektne testove (teorijski, računski ili kombinovani), materijale za pripremu takmičenja, domaće zadatke i sl., i sve to u više varijanti, željenog obima i težine, nad gradivom po izboru?!

Naslovi: CD PriTest FIZIKA, CD PriTest MATEMATIKA, CD PriTest BIOLOGIJA, CD PriTest HEMIJA
Jezik: Srpski – ćirilica, Mađarski   Cena: 4580 - 5970 din/CD

            video prikaz naruči

Programi su namenjeni nastavnicima u osnovnim školama za pripremu različitih vrsta testova, kao i za pripremu materijala za školska takmičenja, raznih vidova domaćih zadataka i sl.

Nastavnik za kratko vreme može da pripremi test u više grupa, željene težine i obima, nad gradivom po izboru. Pripremljeni testovi direktno se štampaju iz programa u željenom broju primeraka i po unapred definisanom formatu strane.

Priloženi sadržaj je potpun i obuhvata širok dijapazon formi i težina pitanja i zadataka - od najjednostavnijih pitanja do kompleksnih računskih zadataka takmičarskog tipa. U velikom procentu sadržaji su praćeni vrlo kvalitetnim ilustracijama.

SADRŽAJ
Ovaj deo programa omogućava uvid u celokupnu zbirku pitanja i zadataka. Sadržaj je razvrstan po razredima, oblastima i lekcijama, a svaka lekcija sadrži veliki broj pitanja i zadataka, različitih formi i težina. U velikom procentu sadržaj je praćen vrlo kvalitetnim ilustracijama (crteži, grafici, tabele...). Korisnik lako upravlja sadržajem (sortiranje, prikaz, promena težine ili aktivnosti, štampanje određenih delova...). Obim i raznovrsnost sadržaja dovoljni su da zadovolje ukus svakog nastavnika. I za najmanju lekciju moguće je brzo pripremiti teorijski ili računski test, kombinovani test, težak računski test takmičarskog tipa i sl., i sve to u više grupa (varijanti).
KREIRANJE TESTA

Deo programa u kome se vrši generisanje i štampanje testa. Korisnik pode- šava parametre: domen gradiva nad kojim se generiše test, obim i težinu testa (broj pitanja i zadataka i njihovu strukturu po težini), broj grupa i obim štampe. Program na osnovu toga kreira test i prikazuje ga na ekranu. Korisnik ima mogućnost brisanja, dopune i preraspodele sadržaja unutar testa. Moguće je i samo ručno kreiranje testa, pitanje po pitanje. Pripremljeni projekat moguće je zapamtiti i koristiti drugom prilikom. Korisnik bira i podešava parametre štampe: izgled i sadržaj zaglavlja, bodo- vanje, prored za rešavanje zadataka i sl. Pripremljeni materijal prosleđuje se na štampu, a moguće je zapamtiti ga i štampati ga drugom prilikom. Pored tako generisanih testova moguće je koristiti i obimnu bazu testova pripremljenih od strane proizvođača.

Cene programa:

  • PriTest Fizika, Matematika, Biologija .......... 5970 din.
  • PriTest Hemija ........................................... 4580 din.

Tehnički zahtevi:

  • PENTIUM 4 procesor, 1 GHz, 256 MB RAM, CD čitač, 200 MB prostora na hard disku,
  • grafička postavka: 800x600 u 16-bit-noj paleti boja
  • operativni sistem: Windows XP

Programi imaju softversku zaštitu, te se mogu instalirati isključivo originalna izdanja!