Najkvalitetniji obrazovni programi za učenje matematike, fizike, biologije, hemije i engleskog jezika          Akcijski popust do 70%.         Za izvođenje kvalitetne nastave u novim digitalnim kabinetima          Samo za nastavnike: Programi za brzu pripremu testova.         

Osnovnoškolska biologija

Edukativni softver sa multimedijalnim interaktivnim sadržajem – po zvaničnom nastavnom programu

Naslovi: CD BIOLOGIJA 5, CD BIOLOGIJA 6, CD BIOLOGIJA 7, CD BIOLOGIJA 8
Moduli: Predavanje, Vežba, Test, Rečnik pojmova
Jezik: Srpski, ćirilica   Cena: 1290 din/CD

            video prikaz naruči

Četiri interaktivna programa namenjena učenicima osnovne škole kao pomoćno sredstvo u savlađivanju nastave biologije. Oni će omogućiti učenicima zabavno i efikasno izučavanje biologije kod kuće, ali i pomoći njihovim nastavnicima, kako u pripremi nastave, tako i tokom izvođenja časa. Prati se nastavni program u potpunosti, ali je metodički pristup znatno moderniji, dinamičniji i potpuniji u odnosu na sam udžbenik. Gradivo se izlaže kroz različite multimedijalne forme: tekst, slika, animacija, zvuk (govor), uz neprestanu interakciju programa i učenika.

PREDAVANJE
Sadržaj je, prateći nastavni program određenog razreda, podeljen po oblastima, a oblasti dalje na nastavne jedinice, odnosno teme i podteme. Svaka lekcija obrađena je preko animacije, govornog i tekstualnog objašnjenja. Onima koji su više zainteresovani za tekuću lekciju, nudi se obimna dopuna gradivu kroz opcije "dodatak" i "zanimljivosti".
VEŽBA
Deo programa koji se može pozvati iz svake nastavne jedinice, a služi da se kroz određeni broj primera provežba i dopuni gradivo te lekcije (ovlada terminologijom, definicijama, principima … Program prati i komentariše odgovor učenika, daje najpre sugestije, a potom i tačno rešenje postavljenog problema.
TEST
Ovaj modul omogućava učeniku da dobije objektivnu ocenu iz svake nastavne oblasti. Baza pitanja dovoljno je široka da omogući ponavljanje testa veći broj puta zadržavajući objektivnost ocene (novi test – nova pitanja). Na ovaj način, kroz proveru, učenik rešava potencijalne nedoumice i dopunjava znanje.
REČNIK POJMOVA
Baza pojmova i termina iz biologije vezani za aktuelno gradivo i gradivo ranijih razreda.

Ocene dobijene u testovima, proučene i provežbane lekcije program beleži i pamti, te đak ima stalni uvid u obim pređenog gradiva i dostignuti nivo znanja.

Tehnički zahtevi

  • PENTIUM 2 procesor, 500 MHz, 128 MB RAM, CD čitač, 600 MB prostora na hard disku,
  • grafička postavka: 800x600 u 16-bit-noj paleti boja
  • operativni sistem: Windows 9x, 2000, XP, Vista

Programi imaju softversku zaštitu, te se mogu instalirati isključivo originalna izdanja!