Najkvalitetniji obrazovni programi za učenje matematike, fizike, biologije, hemije i engleskog jezika          Akcijski popust do 70%.         Za izvođenje kvalitetne nastave u novim digitalnim kabinetima          Samo za nastavnike: Programi za brzu pripremu testova.         

Digitalna škola

Kako da škole izvode vrlo kvalitetnu nastavu u svojim novim digitalnim kabinetima?

Iskoristite svoj digitalni kabinet za izvođenje kvalitetne nastave iz fizike, matematike, hemije, biologije i engleskog jezika pomoću jedinstvenog interaktivnog softvera. Do 30 učenika istovremeno može pratiti multimedijalno predavanje, vežbati, proveravati svoje znanje, spremati se za takmičenja i sl. Kvark medija je razvila mrežne verzije, paket sa 24 programa od 3. do 8. razreda i paket sa 6 programa do 4. razreda. Za škole sa više kabineta na dole navedene cene Kvark media nudi popust i do 40%.

KVARK MV – paket sa 24 programa od 3. do 8. razreda

Instalacija obuhvata 19 edukativnih programa iz matematike, fizike, biologije, hemije i engleskog jezika. Svi oni prate zvanični nastavni program od 3. do 8. razreda osnovne škole. Tu je i 5 interaktivnih programa sa edukativnim igrama i testovima inteligencije za različite uzraste, a koje Kvark media nudi besplatno u sklopu paketa.

Programi:

 • Interaktivna Matematika (6 programa od 3. do 8. razreda)
 • Interaktivna Fizika (3 programa od 6. do 8. razreda)
 • Interaktivna Biologija (4 programa od 5. do 8. razreda)
 • Interaktivni English 5 i 6 (2 programa za 5. i 6. razred)
 • Elektronske zbirke Hemija 7 i 8 (2 programa za 7. i 8. razred)
 • Elektronske zbirke Fizika 6 i 7 (2 programa za 6. i 7. razred)
 • Upotrebi Klikere M i S, Kvark IQd I IQs, Imaš li kefalo (5 programa)

 

CENOVNIK:instalacija 24 obrazovna programa na 5 (MV5) do 30 (MV30) radnih stanica.

  mrežna verzija cena popust cena sa popustom
1 MV5 – 5 radnih stanica 32.410 0% 32.410
2 MV10 (2xMV5) - 10 radnih stanica 64.820 40% 38.890
3 MV15 (MV10+MV5) - 15 radnih stanica 97.230 50% 48.600
4 MV20 (2xMV10) - 20 radnih stanica 129.640 60% 51.800
5 MV25 (2xMV10+MV5) - 25 radnih stanica 162.050 65% 56.700
6 MV30 (3xMV10) - 30 radnih stanica 194.460 69% 59.900
7 LV Laptop - projektor 32.410 32% 19.900

Ponuda obuhvata:

 • PREZENTACIJU TEHNIČKIH I FUNKCIONALNIH KARAKTERISTIKA PROGRAMA.
 • ZAŠTIĆENI INSTALACIONI DVD.
 • 24 ORIGINALNA CD/DVD-a.
 • TEHNIČKU PODRŠKU PRI INSTALACIJI I TOKOM KORIŠĆENJA PROGRAMA
 • PO POTREBI INSTALACIJU I NEOPHODNU EDUKACIJU OBAVLJAJU OPERATERI KVARK MEDIE BEZ DODATNE NADOKNADE.

KVARK MM – paket sa 6 programa do 4. razreda

Instalacija obuhvata 3 edukativna programa iz matematike i engleskog jezika, kao i 3 interaktivna programa sa edukativnim igrama i testovima inteligencije. Ovi programi se mogu koristiti u okviru digitalnog kabineta sa umreženim računarima, ali i vrlo efikasno u sistemu laptop-projektor koje većina četvorogodišnjih škola dobija u akciji digitalna škola.

Programi:

 • Interaktivna Matematika 3
 • Interaktivna Matematika 4
 • Interaktivni English M
 • Kvark IQd (opšti i specijalni dečji testovi inteligencije)
 • Imaš li kefalo (matematičke igre i logički problemi)
 • Upotrebi Klikere M (edukativna igra sa temama iz opšte kulture)

 

CENOVNIK:instalacija 6 obrazovnih programa na 5 (MM5) do 30 (MM30) radnih stanica.

  mrežna verzija cena popust cena sa popustom
1 MM5 – 5 radnih stanica 6.990 0% 6.990
2 MM10 (2xMM5) - 10 radnih stanica 13.980 35% 8.990
3 MM15 (MM10+MM5) - 15 radnih stanica 20.970 38% 12.990
4 MM20 (2xMM10) - 20 radnih stanica 27.960 46% 14.990
5 MM25 (2xMM10+MV5) - 25 radnih stanica 34.950 50% 17.450
6 MM30 (3xMM10) - 30 radnih stanica 41.940 55% 18.890
7 LM Laptop - projektor 6.990 23% 5.370

Ponuda obuhvata:

 • PREZENTACIJU TEHNIČKIH I FUNKCIONALNIH KARAKTERISTIKA PROGRAMA.
 • ZAŠTIĆENI INSTALACIONI DVD.
 • 6 ORIGINALNIH CD/DVD-a.
 • TEHNIČKU PODRŠKU PRI INSTALACIJI I TOKOM KORIŠĆENJA PROGRAMA.
 • PO POTREBI INSTALACIJU I NEOPHODNU EDUKACIJU OBAVLJAJU OPERATERI KVARK MEDIE BEZ DODATNE NADOKNADE.

PriTest MATEMATIKA, FIZIKA, HEMIJA I BIOLOGIJA - Softverske aplikacije za pripremu testova

Kako da nastavnik za samo 10 minuta kreira perfektne testove (teorijski, računski ili kombinovani), materijale za pripremu takmičenja, domaće zadatke i sl., i sve to u više varijanti, željenog obima i težine, nad gradivom po izboru?!

Programi su namenjeni nastavnicima fizike, hemije, matematike i biologije u osnovnim školama. Nastavnik za kratko vreme može da pripremi test u više grupa, željene težine i obima, nad gradivom po izboru. Pripremljeni testovi direktno se štampaju iz programa u željenom broju primeraka i po unapred definisanom formatu strane. Priloženi sadržaj je potpun i obuhvata širok dijapazon formi i težina pitanja i zadataka - od najjednostavnijih pitanja do kompleksnih računskih zadataka takmičarskog tipa. U velikom procentu sadržaji su praćeni vrlo kvalitetnim ilustracijama. Programi se mogu instalirati u digitalnom kabinetu, ali i na ličnom računaru nastavnika, odnosno tamo gde postoje uslovi za efikasan rad i pristup štampaču.

CENOVNIK:Softverske aplikacije za pripremu testova .

  Softverske aplikacije za pripremu testova Cena
1 PriTest Fizika (od 6. do 8. razreda) 5970,00
2 PriTest Matematika (od 5. do 8. razreda) 5970,00
3 PriTest Biologija (od 5. do 8. razreda) 5970,00
4 PriTest Hemija (za 7. i 8. razred) 4580,00
  Komplet 22.490,00

Ponuda obuhvata:

 • PREZENTACIJU TEHNIČKIH I FUNKCIONALNIH KARAKTERISTIKA PROGRAMA.
 • 4 ORIGINALNA INSTALACIONA CD -a.
 • TEHNIČKU PODRŠKU PRI INSTALACIJI I TOKOM KORIŠĆENJA PROGRAMA.